Song Lyrics:

Mankaleo
Ny zava-miseho
Izahay ko anie ka manan’aina
Fa tsy hoe rehefa
Tsy miteny
Dia
Vonoinareo

Mankaleo
Kozy Eh
Ianareo
Sa mba ianareo indray no
Kapakapahina
Sy dorana velona
Dia
Ho tsapanareo

Mankaleo anay
Ity fombanareo
Mafy loha ianareo

Mafy loha
Mafy loha
Mafy loha
Mafy loha

Mankaleo
Ity fombanareo
Habizinareo sy
Hivelomanareo
Sady lotoinareo
Olombelona
Ny fanahinareo

Mankaleo
Kozy Eh
Ny fisianareo
Manelingelina
Raolombelona
Mandoto rivotra
Be
Fa miala Teo

Mankaleo anay
Ity ataonareo
Izahay koa anie ka mba manan’aina
Fa tsy hoe rehefa tsy miteny
Dia vonoinareo

Mankaleo anay
Ity ataonareo
Manelingelina
Raolombelona
Mandoto rivotra
Miala teo

Mafy loha
Mafy loha
Mafy loha
Mafy loha ianareo

Mafy loha
Mafy loha
Mafy loha
Mafy loha

Mankaleo anay
Ity fombanareo
Ianareo tsy misaina
Manimba mandrava
Ny tontolo hiainana
Efa ho lavo

Mankaleo anay
Ity ataonareo
Manelingelina
Raolombelona
Mandoto rivotra
Miala teo

Mafy loha
Mafy loha
Mafy loha
Mafy loha